Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


prenájom vrtužníkov s posádkou // ObchodnyRegister.com

AIR - TRANSPORT EUROPE, spol. s r.o.

Sídlo:
058 98 Poprad , Letisko Poprad - Tatry map_btn
telefónne čislo:
(052) 7731243, (052) 7763444
Mobil:
18155
Fax:
(052) 7881603, (052) 7881603
E-mail:

REN AIR, spol. s r.o.

Sídlo:
811 03 Bratislava , Suché mýto 19 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54435538
Fax:
(02) 54435527, (02) 54435527