hľadať


priemyselné roboty // ObchodnyRegister.com

G-Automation s. r. o.

BLUMENBECKER SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo:
901 01 Malacky , Pezinská /1098 map_btn
telefónne čislo:
(034) 7743642
Fax:
(034) 7723292, (034) 7723292

CIMLEC Slovakia, s.r.o.

Sídlo:
917 02 Trnava , Bratislavská 31 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5354980
Fax:
(033) 5354982, (033) 5354982

Energo - Kov, výrobné družstvo

InPro - electric, s.r.o.

Sídlo:
841 02 Bratislava , Koprivnícka 14/A map_btn
telefónne čislo:
(02) 64463441, (02) 64463442
Mobil:
(02) 64463441
Fax:
(02) 64463440, (02) 64463440

LEONI CABLE SLOVAKIA, spol. s r.o.

LVD S2, a.s.

Sídlo:
982 01 Tornaža , Poštová 56 map_btn
telefónne čislo:
(047) 5523607
Fax:
(047) 5522969 , (047) 5522969

M.A.S. - Meassuring Automatization Systems, s.r.o.

Sídlo:
018 51 Nová Dubnica , Janka Kráža 37/28-46 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4431420
Fax:
(042) 4450576, (042) 4450576

robotec, s.r.o.

Sídlo:
038 52 Sučany , Hlavná 3 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4003480
Fax:
(043) 4003490, (043) 4003490

SPEKTRA, spol. s r.o.

TATRAMED, spol. s.r.o.

VUKOV EXTRA, a.s.

Yushin Precision Equipment (Slovakia) s.r.o.

Sídlo:
831 03 Bratislava , Hattalova 12 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44635294
Fax:
(02) 44635295, (02) 44635295