hľadať


produkty lesníctva a ťažby dreva // ObchodnyRegister.com

1 2 »

BUČINA ZVOLEN, a.s.

DANERING, spol. s r.o.

DANERING, spol. s r.o.

DANERING, spol. s r.o.

Ekodrim s.r.o.

FAGUS s.r.o.

GEC, s.r.o.

HOLDES, spol. s r.o.

Holz-Möbel SR s.r.o.

Lesagro, s.r.o.

Sídlo:
972 16 Pravenec , č. 271 map_btn
telefónne čislo:
(046) 5441237
Fax:
(046) 5441303, (046) 5441303

Lesopožnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik

LESVITA, s.r.o.

Sídlo:
023 56 Makov , č. 58 map_btn
telefónne čislo:
(041) 4364226, (041) 4364758

Lesy Slovenskej republiky š.p., OZ Smolenice

Sídlo:
919 04 Smolenice , Trnavská 12 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5926115 - ústredňa, (033) 5586119
Mobil:
(033) 5586258, (033) 5586231
Fax:
(033) 5926133, (033) 5926133

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik

Sídlo:
966 81 Žarnovica , Železničná 5 map_btn
telefónne čislo:
(045) 6812351, (045) 6812362
Mobil:
(045) 6812398
Fax:
(045) 6812394, (045) 6812394

Lesy Slovenskej republiky,š.p.

Sídlo:
936 01 Šahy , SNP 37 map_btn
telefónne čislo:
(036) 7411096

Mestské lesy Kremnica, s.r.o.

Sídlo:
976 01 Kremnica , Zechenterova 347/2 map_btn
telefónne čislo:
(045) 6744620, (045) 6744630
Fax:
(045) 6743909, (045) 6743909

Oto Rajniak STAVEBNO - LESNÁ SÚKROMNÁ FIRMA

Sídlo:
038 04 Bystrička , Lázky 484 map_btn

SALIX Trade, spol. s r.o.

UDAVA, a.s.

Sídlo:
067 31 Udavské , č. 117 map_btn
telefónne čislo:
(057) 7796134, (057) 7883760
Fax:
(057) 7883761 , (057) 7883761

UNIFORST, spol. s r.o.

1 2 »