Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


produkty z chovu požnohospodárskych zvierat // ObchodnyRegister.com

1 2 »

AGRO - coop Klátova Nová Ves, a.s.

Agrodubnik,a.s.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Sládkovičova 94 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4163603

AGROFIN, požnohospodárske družstvo so sídlom Dolný Hričov, družstvo

ARATTA s.r.o.

Sídlo:
067 61 Stakčín , Duchnovičova map_btn
telefónne čislo:
(057) 7561512, (057) 7561517

BAJER AGRO spol. s r.o.

Calypso, s.r.o.

Sídlo:
945 01 Komárno , Hadovce 21 map_btn
telefónne čislo:
(035) 7700720

Farma Pružina

Farma SPP, s.r.o.

Sídlo:
972 41 Koš , Koš 776 map_btn
telefónne čislo:
(046) 5422464

Firma Gulik s.r.o.

Insemas,s.r.o.

Sídlo:
984 40 Lučenec , Haličská cesta 32 map_btn
telefónne čislo:
(047) 4325542, (047) 4326790
Mobil:
(047) 4331623

Krmivá - JORULA, s.r.o.

Mäsoprodukt Spišské Vlachy a.s.

Mgr. Jaroslav Harvan

MVL AGRO, s.r.o.

NÉMETH I+J, spol. s r.o.

Sídlo:
946 14 Zemianska Olča , Mlynský rad 14/113 map_btn

ORAVSKÉ VÝROBNÉ DRUŽSTVO

Sídlo:
026 01 Dolný Kubín , Nemocničná 1 map_btn
telefónne čislo:
(043) 5321900
Fax:
(043) 5322605

Ovčia farma Čierťaský

Ovčiarske výrobno-obchodné družstvo

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Mládežnícka 36 map_btn
telefónne čislo:
(0907) 976618

Požnohospodárske družstvo

Sídlo:
900 55 Lozorno , Lozorno map_btn
telefónne čislo:
(02) 65968112

Požnohospodárske družstvo Modrý Dunaj Šamorín

1 2 »