Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


projektovanie záhrad // ObchodnyRegister.com

AWE ATELIER s. r. o.

AZKA - Ing. Robert Mahely

Ing. Stanislava Záhončíková ZÁHRADNÉ CENTRUM

GREEN GALLERY, s.r.o.

Ing. Peter Kotry KO3 - PROJEKČNÁ KANCELÁRIA

Erika Demeterová DiS. - INŠPIRATÍVNE ZÁHRADY

ZA-STAV s.r.o.