Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


radiátory ústredného kúrenia // ObchodnyRegister.com

CTS SLOVAKIA, spol. s r.o.

Sídlo:
911 01 Trenčín , Rybárska 3 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6586565
E-mail:

Dušan Monček OSČ

FLEXTA s.r.o.

Granit Prešov, s.r.o.

Ivan Kabaňa - NEKA

JUNASTAV s.r.o.

Ladislav Zsoldos - Ferrofruct

LK TRADE, spol. s r.o.

Sídlo:
040 01 Košice , Svätoplukova 6 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6325247
Fax:
(055) 7998447, (055) 7998447

MC-Metal, s.r.o.

NOVOTERM - Anna Vargicová

Peter Mišo

PROPS,spol.s r.o.

THERMOGAS PLUS Ž s.r.o.

TOM TERM s.r.o.

VUK-MONT