Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


radio, television, communication, telecommunication and related equipment and ap // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »

ELEKTROCOMP, spol. s r.o.

UNIVERZAL SLS, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Hlavná 75 map_btn

3 Q service, spol. s r. o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Hollého 59 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5626291, (041) 5620012
Fax:
(041) 5626315, (041) 5626315

A Level,a.s.

Sídlo:
917 01 Trnava , Hlavná 9 map_btn
telefónne čislo:
(033) 5512980

A-Z Shop

A.M.I.S., spol. s r.o.

AB-COM, s.r.o.

ABB, s.r.o.

Sídlo:
841 04 Bratislava , Dúbravská cesta 2 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59418801
Fax:
(02) 59418766, (02) 59418766

ABB, s.r.o.

AETRON s.r.o.

AGE s.r.o. - Obchodný dom KOCKA

Sídlo:
921 01 Piešťany , A.Hlinku 60 map_btn
telefónne čislo:
(033) 7741449
Fax:
(033) 7741452, (033) 7741452
E-mail:

Age,s.r.o.

Agrochema

AKCENT NOVA s.r.o.

Akton Elektro

Sídlo:
977 01 Brezno , ČSA 17 map_btn
telefónne čislo:
(048) 6117963, (048) 6111690
Fax:
(048) 6111568, (048) 6111568

Alberta spol.s.r.o.

Alcatel Slovakia a.s.

Alcor s.r.o.

Alena Gráfiková - MIKROMAT

ALKA-R

Sídlo:
064 01 Stará Ľubovňa , Stará Ľubovňa map_btn
telefónne čislo:
(052) 4324203
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »