hľadať


railway construction works. // ObchodnyRegister.com

Dopravné stavby Púchov, s.r.o.

Sídlo:
020 01 Púchov , Nimnická cesta 1724/5 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4710211, (042) 4710212
Mobil:
(042) 4710213

EX - ŽELING, s.r.o.

Sídlo:
831 04 Bratislava 3 , Kováčska 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 55571104, (02) 55571851

GETRA a.s.

Sídlo:
044 54 Košice , Vstupný areál U.S.Steel map_btn
telefónne čislo:
(055) 6733804
Fax:
(055) 673 6467, (055) 673 6467

Ing. Ľubomír Gašperec LUGA

Sídlo:
010 07 Žilina , Borová 17/19 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5654054
Fax:
(041) 5652979, (041) 5652979

Kaping s.r.o.

MFC, s.r.o.

Sídlo:
920 01 Hlohovec , Nám.sv.Michala 1 map_btn
telefónne čislo:
(033) 7425679

MFC, s.r.o.

sudop TRADE spol. s r.o. Košice

Železničné stavebníctvo Bratislava, a.s.