Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


rámy // ObchodnyRegister.com

Miroslav Boldiš

Sídlo:
956 12 Preseľany , Preseľany 523 map_btn
Mobil:
0905 344 880

REVCOLOR, s.r.o.

ZTS Strojárne, s.r.o.

Sídlo:
029 01 Námestovo , Kliňanská 564 map_btn
telefónne čislo:
043 / 552 26 14, 043 / 552 26 51
Fax:
043 / 552 26 79

K.M.O. Slovakia s. r. o.

A-HOLZ, s.r.o.

Anton Budinský AB - MARKET

COLAR s.r.o.

Creative Time, s.r.o.

DREVOSTYL, s.r.o.

EuroMeka, s.r.o.

FERROGLOBAL, s.r.o.

Jozef Medvedz

MACHINTEC, a.s.

Sídlo:
036 57 Martin , Čsl. armády 3/1697 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4003901, (043) 4003929

Navos, spol. s r.o.

NIELSEN SLOVAKIA, s.r.o.

RECOPLAST, s.r.o.

Schelling Slovakia s.r.o.

STEEL SLOVAKIA KOŠICE s.r.o.

Welding, s.r.o.

Sídlo:
955 01 Topožčany , Pod Kalváriou 3634/78 map_btn
telefónne čislo:
(038) 5320579, (038) 5221431