Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


regulačné jednotky // ObchodnyRegister.com

DATAKON s.r.o.

ENERGYCO, s.r.o.

Hengstler, s.r.o.

ONESOFT spol. s r.o.

PLYNOEX, spol. s r.o. Košice