Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


rekonštrukčné práce // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 »

ANTRAD, s.r.o.

BMN Nitra s.r.o.

Branislav Bies

DM Build, s.r.o.

Dušan Čonka

František Maťko jr.

Giga stav. s.r.o.

Ing. Július Petrík

Ivan Fukas

J.V. + M.V. s.r.o.

JOBI, s. r. o.

Juraj Fürster stavebné práce

Sídlo:
040 22 Košice 22 , Komenského 1115/23 map_btn
Poštová adresa:
040 22 Košice 22 , Komenského 1115/23 map_btn
Sídlo:
040 22 Košice 22 , Komenského 1115/23 map_btn
Mobil:
0909 102 568

Juraj Mordáč

K & J STAV s.r.o.

KarnerSystem s. r. o.

KERAK, s. r. o.

Sídlo:
014 01 Bytča , Dukelská 284/23 map_btn
Mobil:
+421 910 277 250

M&C STAV, s. r. o.

MÁJEK s.r.o.

Marek Smutný - stavebné a búracie práce

Michaela Balážová

1 2 3 4 5 6 »