Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


renovácia starých pomníkov // ObchodnyRegister.com

KAMENÁRSTVO R.D.

Sídlo:
930 39 Zlaté Klasy , Rastice, Horná ulica275/22 map_btn
Mobil:
0911 552 222, 0915 123 212
Fax:
031 552 2142