Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


revitalizácia objektov // ObchodnyRegister.com

Eurostav Slovakia, s. r. o.

Sídlo:
014 01 Bytča , 1. mája 65 map_btn
Poštová adresa:
014 01 Bytča , 1.mája 65 map_btn
prevádzka:
014 01 Bytča , 1. mája 65/17 map_btn
telefónne čislo:
041 / 552 22 34
Mobil:
0903 925 987, 0911 090 516