hľadať


road-repair works. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 »

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Sídlo:
960 01 Zvolen , Jána Hollého 1736/8 map_btn
telefónne čislo:
(045) 5244311, (045) 5330804
Fax:
(045) 5244322, (045) 5244322

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Sídlo:
049 16 Jelšava , Teplická 256 map_btn
telefónne čislo:
(058) 4482482, (058) 4882011
Mobil:
(058) 4882012

Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.

Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota , Šibeničný vrch 716 map_btn
telefónne čislo:
(047) 5631016
Fax:
(047) 5631382, (047) 5631382

EKOM PLUS, s.r.o.

Inžinierske stavby, a.s.

Juraj Kindernay UNIKOM

KAPOZ, s.r.o.

Milan Smädo - MIS-ÚDRŽBA CIEST A KOMUNIKÁCIÍ

Národná diažničná spoločnosť, a.s.

Sídlo:
911 01 Trenčín , Na Vinohrady 1022 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6526402, (032) 6526341
Mobil:
(032) 6581885

PRAGOKOM spol. s r.o.

Regionálna správa a údržba ciest Komárno a.s.

Regionálna správa a údržba ciest Levice a.s.

Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s.

Regionálna správa a údržba ciest Nové Zámky a.s.

Regionálna správa a údržba ciest Topožčany a.s.

Sídlo:
955 87 Topožčany , Pod Kalváriou 200 map_btn
telefónne čislo:
(038) 5326892, (038) 5325326

Regionálna správa ciest

Sídlo:
969 01 Banská Štiavnica , J.K.Hella 11 map_btn
telefónne čislo:
(045) 6912806

Regionálna správa ciest Lučenec príspevková organizácia

Sídlo:
984 01 Lučenec , Vajanského 857 map_btn
telefónne čislo:
(047) 4323326
Fax:
(047) 4321108, (047) 4321108

Regionálna správa ciest Vežký Krtíš príspevková organizácia

Sídlo:
990 01 Vežký Krtíš , Škultétyho 108 map_btn

Slovenská správa ciest

Slovenská správa ciest správa a údržba Poprad

Sídlo:
054 01 Levoča , Novoveská cesta 36 map_btn
telefónne čislo:
(053) 4512296
1 2 3 »