hľadať


rôzne služby členských organizácií // ObchodnyRegister.com

Friedrich Ebert Stiftung

Sídlo:
811 06 Bratislava 1 , Maróthyho 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54411209,, (02) 54411880
Fax:
(02) 54411641, (02) 54411641

Nadácia Výskum rakoviny

Sídlo:
833 91 Bratislava 3 , Vlárska 7 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59327216, (02) 59327428
Mobil:
(02) 59327233
E-mail:

Občianske združenie - Pomôž zachrániť detský život

Sídlo:
831 06 Bratislava 3 , Limbová 1 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59371499

Regionálne združenie Váh-Dunaj-Ipež

Tuning klub Slovensko

Sídlo:
841 01 Bratislava , M.Sch.Trnavského 18 map_btn

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Útulok zvierat

Sídlo:
921 01 Piešťany , Priemyselná 12a map_btn
telefónne čislo:
(033) 7729831, 0903207306

Vysokoškolský klub ELAM

Sídlo:
841 04 Bratislava 4 , Staré Grunty 53 map_btn
telefónne čislo:
(02) 65426304

Združenie ochrancou a priatežov zvierat

Sídlo:
930 02 Orechová Potôň , č. 10 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5530866

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR

Sídlo:
821 02 Bratislava 2 , Ružinovská 1 map_btn
telefónne čislo:
(02) 48209001, (02) 48209002
Fax:
(02) 43638047, (02) 43638047

Zväz polygrafie na Slovensku

Sídlo:
831 02 Bratislava 3 , Nobelova 18 map_btn
telefónne čislo:
(02) 49231254

Zväz požnohospodárskych družstiev a obchodných spoločnosti SR

Sídlo:
824 94 Bratislava 2 , Priemyselná 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 53415514
Fax:
(02) 53414544, (02) 53414544

Zväz protikomunistického odboja

Sídlo:
811 09 Bratislava 1 , Grösslingova 6-8 map_btn
telefónne čislo:
(02) 52638154