Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


ryža // ObchodnyRegister.com

Marcela Tokárová - NALIS

Sídlo:
977 01 Brezno , 9.mája 28 map_btn
telefónne čislo:
(048) 6122810, (048) 6123969
Fax:
(048) 6123968, (048) 6123968

SAVIO, s.r.o.

Sídlo:
821 09 Bratislava , Trenčianska 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 55569064, (02) 53411611
Fax:
(02) 55569064, (02) 55569064

TRANSTRADE, s.r.o.

Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji , Nádražná 34 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45945008 , (02) 45945009
Mobil:
(02) 45945010
Fax:
(02) 45945012, (02) 45945012