Oznámenie pre naąich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, ľe so spoločnos»ami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráµa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme ľiadne obchodné vz»ahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hµada»


sie»ky // ObchodnyRegister.com

Jakub Kováčik - MONT GATE

DREVITAL, s.r.o.

ALUDOS, s.r.o.

Sídlo:
017 01 Povaľská Bystrica , Robotnícka 2136/72 map_btn
telefónne čislo:
00421 42 43223 00
Mobil:
00421 907 313 212, 00421 917 436 417

Igor Danaj

KA plus, s.r.o.

Marián Kory»ák

Peter Sláma - SPS

Sídlo:
905 01 Senica , Tehelná 1163/28 map_btn
telefónne čislo:
(034) 6517883
Mobil:
00421 903 237 164
Fax:
(034) 6540059

SLOVAKTUAL - EKOTECH

Sídlo:
080 06 Preąov-Ąubotice , Hájnova 8 map_btn
prevádzka:
080 01 Preąov , Levočská 5010/14 map_btn
Mobil:
00421 905 596 451, 00421 902 950 865

Winn - Sills s.r.o.