Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


služby životného poistenia // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 »

Aegon Levensverzekering N. V., pobočka zahraničnej poisťovne

Sídlo:
010 01 Žilina , Farská 6 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5001293, (041) 5001294
Mobil:
(041) 5001295

Aegon Levensverzekering N. V., pobočka zahraničnej poisťovne

Sídlo:
911 01 Trenčín , Vajanského 65 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7432056
Fax:
(032) 7432060, (032) 7432060

Aegon Levensverzekering N.V., pobočka zahraničnej poisťovne

Sídlo:
811 02 Dunajská Streda , Kukučínova 32, map_btn
telefónne čislo:
(031) 5510081

Agentúrna kancelária František Valent

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.

Sídlo:
010 01 Žilina , Republiky 14 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5623442, (041) 5624838
Mobil:
(041) 5070121
Fax:
(041) 5643243, (041) 5643243

AMK - Agentúra pre sprostredkovanie investičných služieb

AMSLICO AIG Life poisťovňa a.s.

Sídlo:
040 01 Košice , Mlynská 27 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6234111, (055) 6234113
Fax:
(055) 6234112, (055) 6234112

AXA Slovenská republika, a.s.

Sídlo:
811 01 Bratislava 1 , Laurinská 18 map_btn
telefónne čislo:
(02) 59491111, (0850) 111122
Fax:
(02) 59491112, (02) 59491112

Benkovič Ján, ALLIANZ - Slovenská poisťovňa, a.s.

CAPITOL, akciová spoločnosť

Sídlo:
934 01 Levice , Vojenská 29 map_btn
telefónne čislo:
(036) 6316233

Česká poisťovňa Slovensko, a.s.

Sídlo:
010 01 Žilina , Komenského 24 map_btn
telefónne čislo:
(041) 7072701, (041) 7072702
Mobil:
(041) 7072703, (041) 7072707
Fax:
(041) 7248330, (041) 7248330

EKO - SUN Miriam Szalayová

ČSOB poisťovňa

ČSOB poisťovňa

Sídlo:
093 01 Vranov nad Topžou , Nám. Slobody 1 map_btn
telefónne čislo:
(057) 4464087

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Sídlo:
029 01 Námestovo , P. O. Hviezdoslava 5 map_btn

ČSOB Poisťovňa, a.s.

Generali Poisťovňa, a.s.

Sídlo:
905 01 Senica , Hurbanova 518 map_btn
telefónne čislo:
(034) 6543187
Fax:
(034) 6543189, (034) 6543189

Generali Poisťovňa,a.s.

HEDU spol. s r.o.

Sídlo:
821 09 Bratislava , Grösslingova 38/40 map_btn
telefónne čislo:
(02) 55410625
1 2 3 4 »