Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


služby na rozosielanie poštových zásielok // ObchodnyRegister.com

Slovenská pošta 213

Sídlo:
821 07 Bratislava 2 , Čiernovodská 2 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45242103, (02) 45242601

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo:
830 09 Bratislava 3 , Bojnická 14 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44872208, (02) 44872209
Mobil:
(02) 44872210

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Partizánska cesta 9 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4143111, (048) 4143112
Mobil:
(048) 4339250, (0800) 122413
Fax:
(048) 4115208, (048) 4115208