Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


služby na rozosielanie poštových zásielok // ObchodnyRegister.com

Slovenská pošta 213

Sídlo:
821 07 Bratislava 2 , Čiernovodská 2 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45242103, (02) 45242601

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo:
830 09 Bratislava 3 , Bojnická 14 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44872208, (02) 44872209
Mobil:
(02) 44872210

Slovenská pošta, a.s.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Partizánska cesta 9 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4143111, (048) 4143112
Mobil:
(048) 4339250, (0800) 122413
Fax:
(048) 4115208, (048) 4115208