hľadať


služby pomocných budov // ObchodnyRegister.com

Alexander Bugár - murár

Duba Juraj - DUBA & DUBA

Sídlo:
925 32 Vežká Mača , Sereďská 36 map_btn
telefónne čislo:
(031) 7858158

Ing. Ivan Herchl HEROS-obchodné služby

Jozef Laboš Lames

Sídlo:
951 37 Rumanová , č. 303 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6588391

Jozef Madaj - JOMA

Sídlo:
972 31 Raztočno , Kpt. Nálepku 233/24 map_btn
telefónne čislo:
(046) 5471026, (046) 5471027
Mobil:
(046) 5471028
Fax:
(046) 5470144, (046) 5470144

JUVIS spol. s r.o.

KAPOZ, s.r.o.

Marián Sochor

Radoslav Šrámek OKNO PLAST

Slovsteel, s.r.o.

T.R.A., s.r.o.

Tibor Czibulka - C.T. Pálenica Nová Stráž

UK - TEAM, s.r.o.