hľadať


služby poskytované profesijnými organizáciami // ObchodnyRegister.com

1 2 »

Asociácia internetových médií

BAMAC, spol. s r.o.

Sídlo:
841 01 Bratislava , Drobného 27 map_btn
telefónne čislo:
(02) 64462121, (02) 54777562
Mobil:
(02) 54791300

Cech vykurovania a tepelnej techniky

CPK LEVOČA

EUROINVEST SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Partizánska cesta 106 map_btn
Fax:
(048) 4143562, (048) 4143562

Hasičský a záchranný zbor

Sídlo:
826 86 Bratislava 29 , Drieňová 22 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43333538
Fax:
(02) 43333691, (02) 43333691

Ing. Vladimír Sirotka CSc. - ACTORIS SYSTEM

JAKUBEC ROYAL CATERING, s.r.o.

Sídlo:
821 06 Bratislava , Šamorínska 10 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45243631, (02) 40581111

Nadácia Mercurius

Sídlo:
811 03 Bratislava , Klariská 7 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54431842

Regionálna komora zubných lekárov

Sídlo:
821 02 Bratislava , Drieňová 38 map_btn

Slovenská asociácia pre káblové telekomunikácie

Sídlo:
815 94 Bratislava 1 , Kocežova 15 map_btn
telefónne čislo:
(02) 55645332

Slovenská gymnastická federácia

Sídlo:
832 80 Bratislava , Junácka 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 49249149

Slovenská jazdecká federácia

Sídlo:
832 80 Bratislava , Junácka 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 49249138

Slovenská komora architektov

Sídlo:
811 01 Bratislava 1 , Panská 15 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54431080, (02) 54431254

Slovenská komora audítorov

Sídlo:
820 05 Bratislava 2 , Záhradnícka 62 map_btn
telefónne čislo:
(02) 50206302

Slovenská komora daňových poradcov

Sídlo:
821 09 Bratislava 2 , Prievozská 14/A map_btn
telefónne čislo:
(02) 58238255

Slovenská komora exekútorov

Sídlo:
852 01 Bratislava , Kopčianska 20 map_btn
telefónne čislo:
(02) 63838041

Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

Sídlo:
821 06 Bratislava , Amurská 71 map_btn
telefónne čislo:
(02) 40202066
Fax:
(02) 40202064, (02) 40202064

Slovenská komora stavebných inžinierov

Sídlo:
810 05 Bratislava 1 , Mýtna 29 map_btn
telefónne čislo:
(02) 52495040, (02) 52493485
Mobil:
(02) 52495042
Fax:
(02) 52444093, (02) 52444093

Slovenská komora zubných technikov

Sídlo:
851 01 Bratislava , Černyševského 26 map_btn
telefónne čislo:
(02) 62410522 , (02) 62410523
1 2 »