hľadať


služby poskytované spoločenskými členskými organizáciami // ObchodnyRegister.com

1 2 »

Centrum pre spoločenstvá a správu domov

Sídlo:
811 01 Bratislava 1 , Gorkého 15 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54433590
Fax:
(02) 54433584, (02) 54433584

Dom Európy

Sídlo:
811 01 Bratislava 1 , Biela ulica 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54430904

Dúbrava - prešovské kultúrne a spoločenské združenie

Exercičný dom sv. Ignáca

Sídlo:
080 1 Prešov , Pod kalváriou 81 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7460511

Humanitná nadácia zdravotne postihnutých

Sídlo:
832 40 Bratislava 3 , Tehelná 26 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44451720

Karloveské tanečné centrum - KTC

Sídlo:
841 04 Bratislava , Molecova 2 map_btn
telefónne čislo:
(02) 65411976
E-mail:

Karpatskonemecký spolok na Slovensku

Sídlo:
040 01 Košice , Lichardova 20 map_btn
E-mail:

Nadácia Antona Tunegu

Sídlo:
811 04 Bratislava 1 , Žabotova 2 map_btn
telefónne čislo:
(02) 52496161
Fax:
(02) 52496169, (02) 52496169
E-mail:

Nadácia HELP

Sídlo:
844 52 Bratislava 5 , Saratovská 2/A map_btn
telefónne čislo:
(02) 69203022

Nadácia otvorenej spoločnosti

Sídlo:
811 03 Bratislava 1 , Baštová 5 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54416913, (02) 54414730
E-mail:

Nadácia pre podporu občianskych aktivít

Sídlo:
810 05 Bratislava 1 , Karpatská 7 map_btn
telefónne čislo:
(02) 57206171, (02) 57206172
Fax:
(02) 57206177, (02) 57206177

Nadácia televízie MARKÍZA

Sídlo:
843 56 Bratislava 48- Záhorská Bystrica , Bratislavská 1/A map_btn
telefónne čislo:
(02) 68274600, (02) 68274601

Občan a demokracia

Sídlo:
811 09 Bratislava , Ul. 29. augusta 38 map_btn
telefónne čislo:
(02) 52920426
Fax:
(02) 52925568, (02) 52925568
E-mail:

Paneurópska únia na Slovensku

Sídlo:
811 01 Bratislava , Panská 19 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54433797

Pohrebné podporné združenie na Slovensku

Pomoc ohrozeným deťom

Sídlo:
851 01 Bratislava 5 , Švabinského 7 map_btn
telefónne čislo:
(02) 62247877

Saleziáni Don Bosca

Sídlo:
851 01 Bratislava , Daliborovo nám. 1 map_btn
telefónne čislo:
(02) 63452377

Slovenský zväz chovatežov

Sídlo:
934 01 Levice , SNP 5 map_btn
telefónne čislo:
(036) 6312225

Spoločenstvo podpory bývania - SPB

Sídlo:
917 00 Trnava , Radlinského 11 Baštová veža pri Bernolákovej bráne map_btn
telefónne čislo:
(033) 5354646
Fax:
(033) 5354647, (033) 5354647
E-mail:

Spoločenstvo remesiel a fantázie

1 2 »