hľadať


služby v lesníctve // ObchodnyRegister.com

AGRODRUŽSTVO Tarnov

Ján Kurpaš

Peter Jariabka

Milan Pačuta - ml.

KUĽKA MO s. r. o.

Sídlo:
059 18 Spišské Bystré , Hornádska 529/18 map_btn
Poštová adresa:
059 18 Spišské Bystré , Hornádska 529/18 map_btn
Sídlo:
059 18 Spišské Bystré , Hornádska 529/18 map_btn
Mobil:
0910 946 996, 0903 992 122

LESOSPOL - Pozemkové spoločenstvo PAČA

MIRED s.r.o.

Obecné lesy Ľubietová, spol. s r.o.

Pozemkové spoločenstvo lesných a pasienkových pozemkov Ochtiná

Slovenská lesnícka a obchodná spoločnosť, akciová spoločnosť

SLŠ Denis Dunaj

T - LES ZÁHORIE, s.r.o.

Urbariát - Krahuľka, pozemkové spoločenstvo

Urbárni spolumajitelia - pozemkové spoločenstvo Veličná

M&MKa, s.r.o.

Sídlo:
027 12 Čimhová , č. 27 map_btn
Mobil:
0903 516 853