hľadať


social work services without accommodation. // ObchodnyRegister.com

Dom charity svätého Imricha

Sídlo:
952 01 Vráble , Žitavská 21 map_btn
telefónne čislo:
(037) 7832164

Materské centrum Medulienka

Pomoc obetiam násilia

Sídlo:
811 09 Bratislava , Cintorínska 3 map_btn
telefónne čislo:
(0850) 111321, (02) 52632496
Mobil:
(02) 52632494

PRIMA, n.o. - Domov sociálnych služieb pre dospelých

Sídlo:
821 04 Bratislava 2 , Banšelova 4 map_btn
telefónne čislo:
(02) 43411813

Rada pre poradenstvo v sociálnej práci

Sídlo:
811 01 Bratislava 1 , Františkánska 2 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54418243