Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


sorbet. // ObchodnyRegister.com

Adria Gold Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo:
986 01 Fižakovo , Biskupická 92 map_btn

FROST, s.r.o.

Sídlo:
080 01 Prešov , Jesenná 12 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7597170
Fax:
(051) 7597171, (051) 7597171
Služby

MRAZIARNE Prešov, s.r.o.

Sídlo:
080 65 Prešov , Jilemnického 1 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7732807, (051) 7722651
Fax:
(051) 7733730, (051) 7733730

Nestlé Slovensko,s.r.o.