Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


special clothing and accessories. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 »

AD - STYLE s.r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Štúrova 57 A map_btn
telefónne čislo:
(037) 7729407, (037) 6523410

Alžbeta Szépová - GLÓRIA

Sídlo:
945 01 Komárno , Gútsky rad 12 map_btn
telefónne čislo:
(035) 7720295

Amádo - odevy pre moletky

Sídlo:
971 01 Prievidza , Nám. Slobody 31 map_btn

AMO-PLUS, s.r.o.

Sídlo:
955 01 Topožčany , Palárikova 857/11 map_btn
telefónne čislo:
(038) 5327931, (038) 5327935

ANIR - Hudaček A.

Beáta Bucová - MUTTI SHOP

Sídlo:
851 01 Bratislava 5 , Einsteinova ul. map_btn
telefónne čislo:
(02) 68266485

Beáta Szabadkaiová-PICCOLO galantéria

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Mäsiarska 13 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6221659
Fax:
(055) 6765302, (055) 6765302

Blichár-obuv

Cevard

Sídlo:
080 01 Prešov , Višňová 4 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7752867

CHEMES, a.s. Humenné

COREA s.r.o.

DIFFERENT

Dufala Ján

Sídlo:
911 01 Trenčín , Súvoz 742 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7430053

Eleonóra Gúcka GLORIA

Sídlo:
940 01 Nové Zámky , M.R.Štefánika 39 map_btn
telefónne čislo:
(035) 6423340

Eliplet

Sídlo:
083 01 Sabinov , Záborského 3 map_btn
telefónne čislo:
(051) 4522253

Elkon

Sídlo:
811 06 Bratislava , Kolarovo námestie 20 map_btn
telefónne čislo:
(02) 52967772

FirePro Distribution a.s.

Frank s.r.o.

G-TEX,spol.s.r.o.

Sídlo:
080 01 Prešov , Volgogradská 13 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7711147

Galanteria Stores spol.s.r.o.

Sídlo:
080 01 Prešov , Švermova 51 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7725437
1 2 3 4 »