Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


spojky (puzdrá) // ObchodnyRegister.com

SEMIKRON,s.r.o.

Sídlo:
922 03 Vrbové , Šteruská 3 map_btn
telefónne čislo:
(033) 7970301, (033) 7970305

SITEL s.r.o.

WITFLEX