Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


spracovanie dreva // ObchodnyRegister.com

1 2 3 »

Jozef Nodžák

Pavol Plevjak

SLOVINCOM, spol. s r.o.

Sídlo:
947 01 Hurbanovo , Komárňanská 211/3284 map_btn
telefónne čislo:
035 7778 766

Ľubomír Tomajko - ťažba dreva

Sídlo:
053 32 Hnilčík , Hnilčík 175 map_btn
telefónne čislo:
053 449 4059

Ján Krišanda

Mikuláš Bereščak - DREVOMONT

Milan Pačuta - ml.

P.F.A. spol. s r.o.

Sídlo:
900 55 Lozorno , Záhradkárska 14 map_btn
telefónne čislo:
02 / 659 686 92
Fax:
02 / 659 686 66

VULCAN SK, s.r.o.

Anna Líčeníková

DREVOSTAV1, s. r. o.

DREVOVÝROBA Plus, s.r.o.

Dušan Veverka - CHOT

ČIPOtrans, s.r.o.

J & B Credit, s. r. o.

Ján Malo

JANAČEK, s.r.o.

JPJ s.r.o.

Sídlo:
072 32 Poruba pod Vihorlatom , Poruba pod Vihorlatom 65 map_btn
Poštová adresa:
072 32 Poruba pod Vihorlatom , Poruba pod Vihorlatom 65 map_btn
Sídlo:
072 32 Poruba pod Vihorlatom , Poruba pod Vihorlatom 65 map_btn
Mobil:
0905 650 552

LIGLES s.r.o.

MAVO, s. r. o.

1 2 3 »