Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


sprostredkovanie pôžičiek // ObchodnyRegister.com

Aristokrat, s.r.o.

BRIAM - Daniel Kopáčik

Consumer Finance Holding, a.s.

Sídlo:
924 01 Galanta , Mierové námestie 4 map_btn

Daša Černeyová

DONAUTEX - GLOBUS, s.r.o.

ESKO - realitná a sprostredkovatežská agentúra

EURO BUSINESS SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , ČSA 24 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4162526

FINANCREAL, s.r.o.

Sídlo:
911 01 Trenčín , Opatovská 15 map_btn
telefónne čislo:
(032) 7443333

G.I.C. Cash s.r.o.

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Hlavná 82 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6250343, (055) 7299533
Fax:
(055) 7299534, (055) 7299534

GE Money, a.s.

Sídlo:
949 01 Nitra , Mostná 62 map_btn
telefónne čislo:
(037) 7721973, (037) 7721974
Mobil:
(037) 7721975

Ján Andrašovský

Sídlo:
048 01 Rožňava , Šafárikova 20 map_btn
telefónne čislo:
(058) 7886600

JANIS LIPTOV, s.r.o.

KONTO KREDIT, s.r.o.

Sídlo:
010 01 Žilina , Národná 10 map_btn
telefónne čislo:
(041) 7002163
Fax:
(041) 7002165, (041) 7002165

Ottó Patócs - Forster

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Alžbetínske nám. 1203 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5509641

PROFI CREDIT Slovakia, s.r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Piaristická 2 (budova Stapring) map_btn
telefónne čislo:
(037) 6542410, (0800) 004242
Fax:
(037) 6542411, (037) 6542411

Provident Financial, s.r.o.

Sídlo:
040 01 Košice , map_btn
telefónne čislo:
(0800) 124124

Re - Fin Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo:
811 08 Bratislava , Banskobystrická 18 map_btn

SK Group s.r.o.

Sídlo:
040 01 Košice , Krivá 18 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6251048

TELERVIS PLUS a.s.

Sídlo:
841 04 Bratislava 4 , Staré Grunty 7 map_btn
telefónne čislo:
(02) 65411160, (02) 65411185

TRIANGEL PÔŽIČKY, kancelária Galanta

Sídlo:
924 01 Galanta , Bratislavská 49/63 map_btn