Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


stávby na zakladania pilotáž // ObchodnyRegister.com

Zšp Zakladanie Stavieb spol. s.r.o.

Sídlo:
010 01 Zilina , Závodská cesta 3 map_btn
telefónne čislo:
041/724-7221
Mobil:
0903/515-356
Fax:
041/724-7221