hľadať


stavebná technika // ObchodnyRegister.com

Milan Hudák - MH SERVIS

Tibor Strýček Ts - AGRO

AGRA, s.r.o.

Sídlo:
036 01 Martin , Langsfeldova 5402/1 map_btn
telefónne čislo:
043 4285 783, 043 4283 845
Mobil:
0905 500 764
Fax:
043 4285 538

Jozef BOHUS HYDRO-B

Sídlo:
935 81 Horné Turovce , č. 231 map_btn
telefónne čislo:
(036) 7498015
Mobil:
0905 521 875
Fax:
(036) 7420131

PresTech, s.r.o.