Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


stavebná technika // ObchodnyRegister.com

Milan Hudák - MH SERVIS

Tibor Strýček Ts - AGRO

AGRA, s.r.o.

Sídlo:
036 01 Martin , Langsfeldova 5402/1 map_btn
telefónne čislo:
043 4285 783, 043 4283 845
Mobil:
0905 500 764
Fax:
043 4285 538

Jozef BOHUS HYDRO-B

Sídlo:
935 81 Horné Turovce , č. 231 map_btn
telefónne čislo:
(036) 7498015
Mobil:
0905 521 875
Fax:
(036) 7420131

PresTech, s.r.o.

VPP - verejno-prospešný podnik, spol. s r.o.

Sídlo:
951 73 Jelenec , č. 377 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6313480
Mobil:
0905 725 936
Fax:
(037) 6313488
E-mail: