Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


stavebné drevo/rezivo // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 »

RAVEN a.s.

AGP, s.r.o.

AGS, spol.s.r.o.

ALFAS, s.r.o.

AS TRADING, spol. s r.o.

BAUMAT SK, s.r.o.

BBS-BAKO-združenie

Sídlo:
951 35 Vežké Zálužie , č. 793 map_btn

Bede LPL, s.r.o.

Sídlo:
951 46 Podhorany , č. 254 map_btn

BenátCentrum, spol. s r.o.

BERŠA, s.r.o. Bardejov

Sídlo:
085 01 Bardejov , Kacvinského 1 map_btn
telefónne čislo:
(054) 4727167
Fax:
(054) 4746630, (054) 4746630

BETOMI - Michal Tószegi

Sídlo:
924 00 Galanta , Garažd map_btn
telefónne čislo:
(031) 7804508

C.A.S. spol. s r.o.

Sídlo:
023 51 Raková , č. 214 map_btn
telefónne čislo:
(041) 4341275

CALE RÁDIOKOMUNIKÁCIE, s.r.o.

D-LUMAX, s.r.o.

Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom , Továrenská 4071 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4486747
Fax:
(042) 4486748, (042) 4486748

DACHcentrum s.r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Sládkovičova 94 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4721210, (048) 4163281
Mobil:
(048) 4721220
Fax:
(048) 4161413, (048) 4161413

DANERING, spol. s r.o.

DANERING, spol. s r.o.

DANERING, spol. s r.o.

DCP timber, s.r.o.

Sídlo:
036 01 Martin , Dúbravcová 1 map_btn
telefónne čislo:
(043) 4300421
Fax:
(043) 4300422, (043) 4300422

DEKAS, s.r.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 »