Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


stavebné práce // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »

ABC trade, spol. s.r.o.

Albert Szentandrási - Staviteľstvo - SZ -

Anamis, s. r. o.

Belton, spol. s r.o.

BOLUSTAV, s.r.o.

Dalibor Staš STADAS

DI Consulting s. r. o.

DM Build, s.r.o.

Dušan Čonka

František Horváth - FeroCAR

František Kelemen

František Kramarovič

František Maťko jr.

Gabriel Mihaľo

GEOTECHNIK PLUS, s.r.o.

GF BETON s.r.o.

Giga stav. s.r.o.

HOLLSTAV, s. r. o. - Ubytovňa

Igor Kubiš

IK PRODUKT, s.r.o.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 » »