hľadať


strukoviny // ObchodnyRegister.com

Šimon Maťuťa - POĽNOZÁSOBOVANIE

SHR - Ing. Oľga Sersenová - Podháj

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Čečejovce

Poľnohospodárske družstvo podielnikov Veľké Kostoľany

Sídlo:
922 07 Veľké Kostoľany , Družstevná 486 map_btn
telefónne čislo:
033 / 778 11 07; 033 / 778 11 34

Poľnohospodárske družstvo Senohrad

Sídlo:
962 43 Senohrad , Senohrad 277 map_btn
telefónne čislo:
045 / 559 51 25, 045 / 559 51 26, 045 / 559 52 64
Mobil:
0905 451 571
Fax:
045 / 540 20 18, 045 / 540 20 19, 045 / 540 20 20

AGREF, spol. s r.o.

Poľnohospodárske družstvo - Agro

Anja, spol. s.r.o.

ATC - JR, s.r.o.

GAMOTA výrobné družstvo

Sídlo:
945 01 Komárno , E.B.Lukáča 25 map_btn
Poštová adresa:
945 01 Komárno , Hadovská 870 map_btn
telefónne čislo:
(035) 7720147, (035) 7720148
Mobil:
0903 422 582

MA: AGRO - ALFA - Mészáros

Sídlo:
941 10 Tvrdošovce , Rákócziho 28 map_btn
telefónne čislo:
035 649 2680
Mobil:
0917 620 304, 0905 453 968
Fax:
035 649 2860

Marcela Tokárová - NALIS

Sídlo:
977 01 Brezno , 9.mája 28 map_btn
telefónne čislo:
(048) 6122810, (048) 6123969
Fax:
(048) 6123968, (048) 6123968

Marianna Konrádová MARIANNA

Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji , Bernolákovská 95 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45945266
Fax:
(02) 45943759, (02) 45943759

Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám

THYMOS, spol. s r.o.

Sídlo:
059 52 Vežká Lomnica , Popradská 518 map_btn
telefónne čislo:
(052) 4561010, (052) 4561011
Fax:
(052) 4561233, (052) 4561233

TRANSTRADE, s.r.o.

Sídlo:
900 28 Ivanka pri Dunaji , Nádražná 34 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45945008 , (02) 45945009
Mobil:
(02) 45945010
Fax:
(02) 45945012, (02) 45945012