Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


sušičky dreva, buničiny, papiera alebo lepenky // ObchodnyRegister.com

AIRTECHNO, spol. s r.o.

GAPA , spol. s r.o.

Sídlo:
017 01 Považská Bystrica , Nová 134 map_btn
telefónne čislo:
(042) 4322632

GREGOR a spol., s.r.o.

Ilavčan, s.r.o.

INCO-MED s.r.o.

Ing. Milan Krajňák - KRAJ - DK

Ing. Miroslav Rosinec APIMEL

Ján Kotleba - MADOSK

Matej Antol TEEPRO.S

MOPOS s.r.o.

Sídlo:
913 11 Trenčianske Stankovce , Sedličná 137 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6497078 , (032) 6497080
Fax:
(032) 6497079 , (032) 6497079

PASPOL, s.r.o.

PILLBAN DRY BOARD, s.r.o.

Rettenmeier Tatra Timber, s.r.o.

Vladimír Hanic - Iron Steel