Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


suction-sweeper vehicles. // ObchodnyRegister.com

KOBIT - SK, s.r.o.

Sídlo:
026 01 Dolný Kubín , M.R.Štefánika 2970/48 map_btn
telefónne čislo:
(043) 5506221, (043) 5506201
Fax:
(043) 5506225, (043) 5506225

KOSIT a.s.

STS KOVO, s.r.o.