Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


switchboard equipment. // ObchodnyRegister.com

Boris Borisov - ELEKTRIM

Boris Borisov - ELEKTRIM

doem, s.r.o.

DUOSAT, spol. s.r.o.

Sídlo:
841 01 Bratislava , Galbavého 1 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54793604, (02) 54793602

Ján Morvay DISPO - M

Peter Lednár - Peled

Prenosil, s.r.o.

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Sídlo:
969 39 Banská Štiavnica , Radničné námestie 8 map_btn
telefónne čislo:
(045) 6921563
Fax:
(045) 6921571, (045) 6921571
E-mail:

Thermoservice s.r.o.

Sídlo:
974 01 Banská Bystrica , Zvolenská cesta 1 map_btn
telefónne čislo:
(048) 3220228
Fax:
(048) 3220302, (048) 3220302