hľadať


ťažba dreva // ObchodnyRegister.com

1 2 3 »

Jozef Seko

Urbárska a lesná spoločnosť, pozemkové spoločenstvo katastrálne územie Valkov

LESOR, s.r.o.

Sídlo:
029 63 Mútne , Mútne 636 map_btn
telefónne čislo:
043/559 73 04
Mobil:
0905 515 655/0902 991 004

Ľubomír Tomajko - ťažba dreva

Sídlo:
053 32 Hnilčík , Hnilčík 175 map_btn
telefónne čislo:
053 449 4059

KUĽKA MO s. r. o.

Sídlo:
059 18 Spišské Bystré , Hornádska 529/18 map_btn
Poštová adresa:
059 18 Spišské Bystré , Hornádska 529/18 map_btn
Sídlo:
059 18 Spišské Bystré , Hornádska 529/18 map_btn
Mobil:
0910 946 996, 0903 992 122

T - LES ZÁHORIE, s.r.o.

JPJ s.r.o.

Sídlo:
072 32 Poruba pod Vihorlatom , Poruba pod Vihorlatom 65 map_btn
Poštová adresa:
072 32 Poruba pod Vihorlatom , Poruba pod Vihorlatom 65 map_btn
Sídlo:
072 32 Poruba pod Vihorlatom , Poruba pod Vihorlatom 65 map_btn
Mobil:
0905 650 552

Urbarialisti obce Jakubov, p.s.

Lesné družstvo Slavošovce

Lesné hospodárstvo podhradisko

Sídlo:
059 71 Hradisko , Hradisko 43 map_btn
Sídlo:
059 71 Hradisko , Hradisko 43 map_btn
telefónne čislo:
051 4595 284

Mikuláš Bereščak - DREVOMONT

Milan Pačuta - ml.

Pozemkové spoločenstvo Ploštín

Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš , Ploštín 74 map_btn
telefónne čislo:
044 / 552 06 21
Mobil:
0903 417 905

Vojenské lesy a majetky SR o.z. Kežmarok

DREVOSTAV1, s. r. o.

Dušan Veverka - CHOT

František Kollár

Sídlo:
059 39 Šuňava , Nižná Šuňava, SNP 7/108 map_btn
telefónne čislo:
052 / 788 54 71
Mobil:
0905 627 344
Fax:
052 / 788 54 71

Ivan Toma

LES - VP a syn, s.r.o.

Lesné a pasienkové pozemkové spoločenstvo Mokroluh

1 2 3 »