Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


tea. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 »

Anežka centrum, s.r.o.

Sídlo:
040 01 Košice , Alžbetina 18 map_btn

Antónia Brázdilová - KITTI

Sídlo:
841 05 Bratislava , Jána Stanislava 6 map_btn
telefónne čislo:
(02) 65411301

ARWEN SK s.r.o.

Atelier Café

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Gyulu Szabóa 4 map_btn

Baliarne obchodu, a.s. Poprad

Sídlo:
058 58 Poprad , Hraničná 664/16 map_btn
telefónne čislo:
(052) 7143111, (052) 7729871
Mobil:
(052) 7143226, (052) 7729617
Fax:
(052) 7143220, (052) 7143220

BAM - EKO, a.s.

Sídlo:
831 03 Bratislava 1 , Hálkova 11 map_btn
telefónne čislo:
(02) 44451769, (02) 44250698
Fax:
(02) 44451767, (02) 44451767

Bioinštitút - Bylinkár

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Hrnčiarska 20 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6255207

BSD PHARMA s.r.o.

CORNER SK spol. s r.o

Sídlo:
821 07 Bratislava , Svornosti 41 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45527661, (02) 45527662
Mobil:
(02) 45527626
Fax:
(02) 45526406, (02) 45526406

Cukráreň u siedmich trpaslíkov

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Korzo Bélu Bartóka map_btn
telefónne čislo:
(031) 5522534

Danubia-predajňa

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Smetanov háj 2920 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5516248

DELTA s.r.o.

Čajovňa dobrých žudí, spol. s r.o.

Sídlo:
949 01 Nitra , Pri Synagóge 3 map_btn

Čajovňa s masérňou POHODA

Sídlo:
040 01 Košice , Rastislavova 56 map_btn
E-mail:

EDEN Penzión

EKOTREND MYJAVA spol. s r.o.

G8 s.r.o.

GANODERMA NATURA SLOVAKIA s.r.o.

Sídlo:
921 01 Piešťany , J.Kupeckého 64/3357 map_btn
telefónne čislo:
(033) 7720577
Fax:
(033) 7720576, (033) 7720576

GOOD NATURE s.r.o.

Ing. Viera Jakubisková - Fytomedia

1 2 3 »