Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


teletext services.(2) // ObchodnyRegister.com

KID, a.s.

Sídlo:
058 01 Poprad , Partizánska 686 map_btn
telefónne čislo:
(052) 7721567
Fax:
(052) 7883251, (052) 7883251
E-mail: