Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


textil // ObchodnyRegister.com

Biodrogerka - AVANCE UM s.r.o.

ROMEX KOŠICE, spol. s r.o.

Sídlo:
040 01 Košice , Rozvojová 8 map_btn
telefónne čislo:
055 / 646 07 30
Mobil:
0904 159 204

Ladislav Sakmáry

Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves , Zimná 77 map_btn
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves , I. Krasku 11 map_btn
telefónne čislo:
053 / 441 04 34;053 / 446 88 63
Mobil:
0903 762 624;0903 467 262;0903 534 662

CO.BE.R. spol. s r.o.

Sídlo:
073 01 Sobrance , Michalovská 1 map_btn
telefónne čislo:
056 698 10 30, 056 698 10 31
Mobil:
0905 903 912

Megatex Plus, spol. s r.o.

Milan Molnár ODEVNÁ VÝROBA