Oznámenie pre naąich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, ľe so spoločnos»ami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráµa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme ľiadne obchodné vz»ahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hµada»


textilný odpad // ObchodnyRegister.com

HOVEBA s.r.o.

Sídlo:
059 38 ©trba , 29. januára 659/36 map_btn
Poątová adresa:
059 38 ©trba , 29. januára 659/36 map_btn
Sídlo:
059 38 ©trba , 29. januára 659/36 map_btn
telefónne čislo:
052 7791 636
Mobil:
0903 610 791
Fax:
052 7791 636

LYKOTEX Slovakia, s.r.o.

Sídlo:
094 35 Soľ , Hlinné 271 map_btn
telefónne čislo:
(057) 4496410, (057) 4496411
Fax:
(057) 4496322, (057) 4496322

VLAMIPET - Ing.Vladimír Chrenko

Sídlo:
958 01 Partizánske , Za riekou Nitrou map_btn
telefónne čislo:
(038) 7491232