Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


tlačiarenské farby, atramenty // ObchodnyRegister.com

Andrej Nižnanský - PRINTMEDIA

Bratislavská papierenská spoločnosť, spol. s r.o.

Sídlo:
080 06 Prešov , Strojnícka 19 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7765010, (051) 7765011
Mobil:
(051) 7765012

Civest Slovakia, spol. s r.o.

Sídlo:
908 73 Vežké Leváre , Továrenská 1 map_btn
telefónne čislo:
(034) 7979723, (034) 7979722
Fax:
(034) 7979729, (034) 7979729

Color Profit

GEODIS SLOVAKIA, s.r.o.

GOSET, s.r.o.

Ing. Jozef Anďal - HT MODEL

Sídlo:
058 01 Poprad , Na letisko 2714/49 map_btn
telefónne čislo:
(052) 7768212
Fax:
(052) 7768408 , (052) 7768408

IT, s.r.o. DELTA MEDIA STORE

KARET, spol.s.r.o.

OVD Print, spol. s r.o

Sídlo:
831 01 Bratislava , Stromová 13 map_btn
telefónne čislo:
(02) 54652461
Fax:
(02) 54652462, (02) 54652462

Spandex, s.r.o.

Sun Chemical, spol. s r.o.

TAMPO CENTRUM, s.r.o.

Uni -plus, s.r.o.

Sídlo:
976 11 Priechod , Priechod č. 216 map_btn
telefónne čislo:
(048) 4153904, (048) 4153905