Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


tourist information services. // ObchodnyRegister.com

Agrocentrum Orava, a.s.

Sídlo:
028 01 Trstená , Bernolákova 104 map_btn
telefónne čislo:
(043) 5324457
Fax:
(043) 5324456, (043) 5324456

Informácie o odchodoch autobusov

Sídlo:
949 01 Nitra , Staničná map_btn
telefónne čislo:
(037) 6599333

Informačné centrum mladých

INVITUR, v.o.s.

MUTTON s.r.o.

NISYS - Nitriansky informačný systém

Sídlo:
949 01 Nitra , Štefánikova 1 map_btn
telefónne čislo:
(037) 16186, (037) 7410906
Fax:
(037) 7410907, (037) 7410907

SPRÁVA CESTOVNÉHO RUCHU - SCR

Sídlo:
903 01 Senec , Mierové nám.19 map_btn
telefónne čislo:
(02) 45923324
Fax:
(02) 45924718, (02) 45924718

Tomáš Kožák - ARTICO

Turistické informačné centrum

Sídlo:
902 01 Pezinok , Radničné námestie 9 map_btn
telefónne čislo:
(033) 6413933, (033) 6412550
Fax:
(033) 6412303, (033) 6412303

Vít Barčák