Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


uninterruptible power supplies. // ObchodnyRegister.com

A2B, s.r.o.

ALBAT, spol. s r.o.

Sídlo:
040 11 Košice 11 , Barčianska 64 map_btn
telefónne čislo:
(055) 7290113, (055) 7290114
Mobil:
(055) 7290115
Fax:
(055) 7290116, (055) 7290116

Delta Electronics (Slovakia), s.r.o. - odštepný závod Bratislava

DIALOGUE s.r.o.

DTW, s.r.o.

Sídlo:
851 01 Bratislava , Krupinská 4 map_btn
telefónne čislo:
(02) 63532691
Fax:
(02) 63532692, (02) 63532692
E-mail:

ELTECO, a.s.

Sídlo:
010 01 Žilina , Rosinská cesta 15 map_btn
telefónne čislo:
(041) 5066601, (041) 5066111
Mobil:
(041) 5066121
Fax:
(041) 5650104, (041) 5650104

Inczédy Engineering, s.r.o.

Sídlo:
943 03 Štúrovo , Továrenská 1 map_btn
telefónne čislo:
(036) 7512178
Fax:
(036) 7512179, (036) 7512179

Ing. Ján Ferianc MIKROFER

INPROMA spol. s r. o., Košice

Peter Machovič - ELMONI

Sídlo:
900 65 Záhorská Ves , Stupavská 14 map_btn

RHEA, spol. s r.o.

Sídlo:
080 01 Prešov , Námestie mieru 1 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7722570
Fax:
(051) 7583507, (051) 7583507

SENZORTECH s.r.o.

TECHNIcomms s.r.o.

Tesla Liptovský Hrádok, a.s.

Vladimír Maczeák - ITS ELEKTRIK