Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


úpravy terénov // ObchodnyRegister.com

VOMA - SK, spol. s r.o.

Záhrady Šípoš s.r.o.

Marek Horník

Trim Trade s. r. o.