Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


výškové práce // ObchodnyRegister.com

1 2 3 »

AIR TREND, s.r.o.

Bambuch s.r.o.

LUMA - SK, spol. s r. o.

MS S.W.O.G s.r.o.

RD PROFI s.r.o.

SANSI, s. r. o. - výškové práce

Ľudovít Polakovič

Electrosupport s. r. o.

VERTIKAL JOB s.r.o.

MERYLAND, s.r.o.

2NET, s.r.o.

Ambróz Šimko - Amo, Agáta Šimková - právny nástupca

DUDACH, s.r.o.

EXKO s.r.o.

Ján Író

Marcel Kapsdorfer

Sídlo:
033 01 Liptovský Peter , č. 246 map_btn
Mobil:
0944 271 423

PETY s.r.o.

RONDO spol. s r.o.

Sídlo:
841 05 Bratislava 4 , Pod Rovnicami 21 map_btn
Poštová adresa:
841 05 Bratislava 4 , Pod Rovnicami 21 map_btn
Sídlo:
841 05 Bratislava 4 , Pod Rovnicami 21 map_btn
telefónne čislo:
02 / 654 43400
Mobil:
0905/268 078
Fax:
02 / 654 43401

TIREKZ, spol. s r.o.

VADUZ s.r.o.

1 2 3 »