Vzhľadom na skutočnosť, že sa objavili prípady, kedy si naši klienti zmýlili reklamné služby ponúkané našou spoločnosťou Register obchodných spoločností s.r.o. s aktivitami spoločností Slovenská komora firiem a živnostníkov s.r.o. , Register Slovenskej republiky s.r.o., Obchodný register s.r.o., ktoré zasielajú podnikateľským subjektom výzvy na zaplatenie rôznych fiktívnych poplatkov spolu s pripojenou poštovou poukážkou bez toho, aby si daný podnikateľský subjekt u týchto spoločností vopred objednal akúkoľvek službu, naša spoločnosť sa týmto dôrazne dištancuje od aktivít uvedených spoločností. Súčasne vyhlasujeme, že naša spoločnosť Register obchodných spoločností s.r.o. nie je žiadnym spôsobom personálne a ani majetkovo prepojená s uvedenými spoločnosťami , pričom v rámci našej činnosti nikdy nezasielame svojím klientom akékoľvek zmluvné dokumenty alebo platobné údaje bez toho, aby si klienti konkrétnu reklamnú alebo propagačnú službu nedojednali vopred prostredníctvom telefonického rozhovoru s naším operátorom.

hľadať


vehicle towing-away services. // ObchodnyRegister.com

1 2 3 4 5 6 7 8 »

Š - AUTOSERVIS Vranov, s.r.o

ALCATRAZ TAXI

Sídlo:
917 01 Trnava , Sladovnícka 7 map_btn
telefónne čislo:
(033) 16111, (odahová služba) (0905)611001
Fax:
(033) 5501121, (033) 5501121

ALPEX, spol. s r.o.

AP Slovakia s.r.o.

ASTER spol. s r.o.

AT, a.s.

Sídlo:
010 01 Žilina , Dlhá 84 map_btn
telefónne čislo:
(041) 7232067, (041) 7065111
Mobil:
(041) 7065100, (041) 7065200
E-mail:

AUTO - IMPEX, spol. s r.o.

Sídlo:
821 04 Bratislava , Rožňavská 28/A map_btn
telefónne čislo:
(02) 48208740, (02) 48208741
Mobil:
(02) 48208742, (02) 48208721

AUTO - VMV, spol.s r.o.

Auto Augustin,s.r.o.

Auto Gábriel, s.r.o. Košice

AUTO NITRA, spol. s r.o.

AUTO SLOVÁK s.r.o.

Auto-Družstvo

AUTOCENTRUM ALLIS Juraj Brezík

Autocentrum Bystriansky, s.r.o

Autocentrum Bystriansky, s.r.o.

Autocentrum, a.s.

AUTODANEX, s.r.o.

AUTOHALÁSZ

Sídlo:
949 01 Nitra , Novozámocká 2 map_btn
telefónne čislo:
(037) 6517231

Autokarosár

1 2 3 4 5 6 7 8 »