Oznámenie pre našich klientov !

Touto cestou Vám oznamujeme, že so spoločnosťami : Register OZZOS s.r.o., Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. sídliace na ulici Janka Kráľa 2045/132, 949 01 Nitra , nemáme žiadne obchodné vzťahy !

www.obchodnyregister.com

Register obchodných spoločnosti s.r.o.

hľadať


viazané siete // ObchodnyRegister.com

COMAN, spol s.r.o.

Firma KOŠÍK - siete, s.r.o.

POLLY Slovakia, s.r.o.

TIMM SLOVAKIA, s.r.o.

Sídlo:
911 04 Trenčín , Nozdrkovce 3140/37 map_btn
telefónne čislo:
(032) 6401709, (032) 6401713
Fax:
(032) 6401712, (032) 6401712