hľadať


vocational secondary education services. // ObchodnyRegister.com

Agropenzión Adam***

HOTELOVÁ AKADÉMIA

Sídlo:
040 01 Košice 1 , Južná trieda 10 map_btn
telefónne čislo:
(055) 7260700
Fax:
(055) 7260703, (055) 7260703

Obchodná akadémia

Sídlo:
040 12 Košice 12 - Nad jazerom , Polárna 1 map_btn
telefónne čislo:
(055) 6740344

Pedagogická a sociálna akadémia

Sídlo:
831 07 Bratislava 42 , Bullova 2 map_btn
telefónne čislo:
(02) 64365940, (02) 64365605

SOU odevné

Sídlo:
936 01 Hrkovce , č. 115 map_btn
telefónne čislo:
(036) 7411652

SOU stavebné

Sídlo:
934 01 Levice , Pod amfiteátrom 7 map_btn
telefónne čislo:
(036) 6312510, (036) 6316970
Fax:
(036) 6316971, (036) 6316971

SOU strojárske

Sídlo:
935 21 Tlmače , Kozmálovská cesta 9 map_btn
telefónne čislo:
(036) 6342335, (036) 6341981
Mobil:
(036) 6341982
Fax:
(036) 6341983, (036) 6341983

Stredná odborná škola technická Galanta

Sídlo:
924 01 Galanta , Esterházyovcov 712/10 map_btn
telefónne čislo:
(031) 7802492, (031) 7804160
Mobil:
(031) 7803578, (031) 70100202
Fax:
(031) 7010581, (031) 7010581

Stredná požnohospodársko-potravinárska škola SPTŠ

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Nám.sv.Štefana 3 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5524500, (031) 5522961
Mobil:
(031) 5523668, (031) 5525961

Stredné odborné učilište strojárske

Sídlo:
929 01 Dunajská Streda , Kračanská cesta 1240 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5522905, (031) 5522546
Mobil:
(031) 5522589, (031) 5521027

Súkromná stredná škola podnikania SSŠP

SÚKROMNÉ STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTE

Sídlo:
943 54 Svodín , č.1139 map_btn
telefónne čislo:
(036) 7594319

Súkromné stredné odborné učilište

Sídlo:
930 39 Zlaté Klasy , Trhovisko 776 map_btn
telefónne čislo:
(031) 5692222, (031) 5691031(privát)

ZDRUŽENÁ STREDNÁ ŠKOLA

Sídlo:
941 31 Dvory nad Žitavou , Hlavné Nám. 2 map_btn
telefónne čislo:
(035) 6484186, (035) 6484183
Mobil:
(035) 6408335, (035) 6484866-riaditež

Združená stredná škola odevná

Sídlo:
081 79 Prešov , Masarykova 24 map_btn
telefónne čislo:
(051) 7733413, (051) 7723668
Mobil:
(051) 7724605

Združená stredná škola potravinárska

Sídlo:
841 01 Bratislava 42 , Harmincova 1 map_btn
telefónne čislo:
(02) 64364802

Združená stredná škola scénického výtvarníctva

Sídlo:
821 09 Bratislava 2 , Sklenárova 7 map_btn
telefónne čislo:
(02) 53414613, (02) 53414615

Združená stredná škola Snina

Sídlo:
069 01 Snina , Sládkovičova 2723/120 map_btn
telefónne čislo:
(057) 7623309

Združená stredná škola stavebná

Sídlo:
971 01 Prievidza , Terézie Vansovej 32 map_btn
telefónne čislo:
(046) 5424003 , (046) 5424004
Mobil:
(046) 5422968

Združená stredná škola záhradnícka Gustáva Čejku